Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Naučni kapitalizam i Čavesova alternativa

Naučni kapitalizam i Čavesova alternativa

Zoran Ćirjaković

Od kraja ,,hladnog rata” veliki broj ljudi veruje da ne postoji valjana alternativa neoliberalnom kapitalizmu. Mnogi naučnici i političari su nas ubeđivali da je konačno pobedio jedan savršeni, racionalni poredak. Ubrzo posle smrti naučnog socijalizmadobili smo naučni kapitalizam.

Elokventni eksperti su nam govorili da samo treba dosledno primenjivati ,,proverene” neoliberalne recepte i da ćemo svi ubrzo stići u potrošački raj. Ovo shvatanje nalazi se u temelju reformi koje susprovođene u Srbiji i mnogim drugim zemljama u tranziciji.

Sve do početka ekonomske krize 2008. većina građana je bila spremna da prihvati da su glavne prepreke na putu u svetlu tržišnu budućnost bili loši lideri, lenji radnici i ostaci samoupravne ,,države dadilje”. Protesti i nezadovoljstvo ovde su uglavnom tumačeni kao žalopojke ljudi koji su ,,sami krivi” – nedostatak solidarnosti i empatije predstavljaju naličje tržišnog darvinizma.

Ali da se ne radi…

O čemu govore kada kažu Srbijanac?

Zoran Ćirjaković

Svakoga koga poznajem i koga sam čuo da kaže Šiptar ubeđivao sam da tu reč ne koristi. Obično su mi odgovarali da "Šiptari sami sebe tako zovu" ili da se tako na srpskom "govori od vajkada" i da ne nameravaju da prekinu sa korišćenjem ove ružne reči. Ovi izgovori nisu prihvatljivi. Albanci su ispravno razumeli u čemu je suština: reč Šiptar jeste uvreda.
Onaj kome nije jasno o čemu govorimo kada kažemo Šiptar može da ode do Kruševca ili Kraljeva i porazgovara s nekim od desetina hiljada kosovskih Srba koji su u centralnu Srbiju stigli tokom prethodne četiri decenije. Naime, kada šumadijski "starosedeoci" žele da uvrede kosovarske "došljake", kada žele da sugerišu da su to inferiorni i primitivni ljudi koji im uzimaju posao, oni im ne kažu da su Albanci nego da su Šiptari. Njihovu, obično brojnu, decu vršnjaci su podrugljivo nazivali Šiptarčićima.
Nažalost, pojavila se još jedna ružna reč – Srbijanac. Ona je nekada upotrebljavana…