Wednesday, February 3, 2010

Budalaština godine, sa zakašnjenjem

"I Gandi bi podržao ulazak u NATO", Biljana Kovačević Vučo.

"Da li se još nešto vraća?"

Zapitala se danas Marija Stanojčić, zabrinuta saradnica denacifikatorskog trash programa "TV Mreža", pošto je otkrila da se u Beograd vratio "dens devedesetih". Marija je zaključila da svaka muzika "podrazumeva sistem vrednosti", a gigazabrinuti i zgađeni Petar "Peca" Popović objasnio je nedovoljno denacifikovanoj publici da je "dens devedestih jedna nakaza prevedena iz svetskih tokova" čiji su autori "buzdovani", "neškolovani" i "polutani".
Šta li bi ostalo od istorije rocka ako bi izbacili buzdovane, neškolovane i polutane?