Wednesday, February 3, 2010

Budalaština godine, sa zakašnjenjem

"I Gandi bi podržao ulazak u NATO", Biljana Kovačević Vučo.

2 comments: